دلیل حمله موجودات فضایی به انسان ها

کارهایی که باعث می شود که آن ها به شما حمله کنندعبارت اند

1_ فلش دوربین

2_ حرکت سریع دست و پاه

3_ پرتاب جسمی به سوی آن ها

4_ دادن چیز های داغ به آن ها مانند : چایی ، غذای گرم ....

5_صدای بلند

و غیره که باید تجربه کرد.

/ 1 نظر / 40 بازدید
UAE

سلام عزیزم ممنون از شما