آیا موجودات فضایی در زمین ایستگاه دارند؟؟

این ها ایستگاه های بشقاب پرنده ها هستند!!

اگر دقت کنید دایره ی های وجود دارد که در آن قسمت بشقاب پرنده ها قرار می گیرند و یک جایی برای استراحت است.

امکان دارد یک راه ارتباطی باشد که باعث تبدیل به سرعت نور است و در جایی دیگر سر در بیاورند .

ما اگر چیزی را به سیاه چال بفرستیم باعث می شود به انرژی تبدیل بشود و با سرعتی بالا به جایی دیگر برود ما این علم را نداریم که دستگاهی درست کنیم که بتواند وسایلی که به انرژی تبدیل شده باشد به شکل اولیه آن برگرداند امکان دارد موجودات فضایی این دستگاه را درست کرده باشند که بتواند در کمترین زمان به زمین بیایند و برگردند.

اگر این نظریه دست باشد بشقاب پرنده ها در دایره قرار می گیرند و بعد  ناپدید می شوند آن هم به دلیل سرعت زیاد است.

 اگر این ایستگاه ها را دیدید چه باید کرد؟

اول که دست و پای خود گم نکنید.

برای آگاه شدن از امنیت خوب کاری نکنید که باعث شود جلب توجه ایستگاه شود بعد از چند دقیقه اگر خطری شما تحدید نمی کرد شما در امان هستید.

اگر ایستگاه به زمین نزدید بود و می توانستید گلوله گلی را به سوی آن پرت کنید از مکانی که شما را نبیند به  زیر دایره گلوله گلی بزنید.

اگر گلوله گلی شما رد شد و دیگر بر نگشت بدانید درباز ی به این جا باز است و امکان آمدن بشقاب پرنده ها زیاد است.

اگر گلوله از دایره نگذشت و جای آن در میان دایره ماند بسیار دقت. کنید  چون بشقاب پرنده هایی دیده شده است که می توانستند خود را نامرئی کنند پس دوباره گلوله گلی دیگری را به بالای دایره پرتاب کنبد،اگر به درون دایره برگشت مشکلی ندارید .

اگر به درون دایره نرفت و جای آن در بالای دایره باقی ماند بدانید که بشقاب پرنده ای در آن جا وجود دارد.

و اگر دیدید که بشقاب پرنده در حال حرکت است فرار کنید چون به دلیل پرت کردن گلوله های گلی احساس خطر کرده اند و باید آن جا را ترک کنید قبل از مردن.

/ 3 نظر / 38 بازدید
علی رضا

با سلام دوست عزیزم می خواستم بدانم آیا شما هم تا به حال توانسته اید با ساکنین سیارات دیگر ارتباط برقرار کنید؟ من خیلی تلاش کردم ولی پاسخی دریافت نکردم

موجود فضایی

سفینه cs560 ساخته آمریکا برای موجودات فضایی که در سال 1950 توسط موجودات فضایی خریداری شد و توسط آمریکا انکار می شود

زمانی

با سلام دوست عزیزم می خواستم بدانم آیا شما هم تا به حال توانسته اید با ساکنین سیارات دیگر ارتباط برقرار کنید؟