دریاچه ای شب تاب و عجیب در استرالیا

دریاچه گیپسلند در استرالیا در تابستان سال ۲۰۰۸ شاهد واقعه عجیبی بود. این واقعه که توسط میکرو اورگانیسم های شب تاب ایجاد شد دریاچه را برنگ آبی فلورسنت درخشان در آوردند.

daryache ajibe  australia (8)

 

daryache ajibe australia (7)

 

daryache ajibe australia (6)

 

daryache ajibe australia (5)

 

daryache ajibe australia (4)

 

 

daryache ajibe australia (2)

 

daryache ajibe australia (1)

/ 0 نظر / 14 بازدید