اطلاتی بسیار سری

می خواهم اطلاعاتی را فاش کنم که هر کس از آن با خبر بوده است با پاش آن دستی دستی قبر خود را کنده است ولی من می خواهم آن را فاش کنم

1_ سازمان های سری با موجودات فضایی قراداد های بسیاری بسته اند و پیمان صلحی بین هر دو طرف بسته شده است.

( در زمان های قدیم سازمان های ساری آمریکاه به موجودات فضایی بسیار حساس بوده است و امروزه می توانید دید با دیده شدن یک بشقاب پرنده یا موجودات فضایی علاقه ی نشان نمی دهند و مثل قدیم کانجکاو نیستند)

2_ موجودات فضایی برای کشور ها مختلف  کاری می کنند به دلیل قرار داد هایی بسته اند.

3_ میان سازمان ها ی مختلف و موجودات فضایی وسایل رد بدل می شود یا به قول خودمونی خرید فروش می شود.

4_ من فیلم هایی را دیده ام که بیان گر این است که موجودات فضایی به دست انسان ها درمان میشوند.( به زودی اطلاعاتی را برای شما می گذارم)

5_ فیلم های که از وجود موجودات فضایی در آن ها است به وسیله ی سازمان های مختلف انکار می شود و می گویند این ها وجود ندارد و دروغ است.

6_کشته شدن افرار زیادی که فیلم آزمایش از وجودات فضایی راهمراه خود داشته اند

 

 

باز هم بگوید وجود ندارند  من آخر به تمامی شما نشان می دهم که این ها حقیقت است. 

/ 1 نظر / 12 بازدید
ali

دوست عزیز سلام واقعا مطالب جالبی بود من هم مثل تو موجودات فضایی رو قبول دارم که وجود دارن بی شک اما این رو بدون که تمامی دولتها به صورت مشترک روی این موضوع تی شرایت و قوانینی کار میکنند ((حتی ایران)) که نه دولتها و نه دانشمندان وجود موجودات فضایی رو نه تعید نه قبول میکنند