موجودات فضایی کجا هستند؟

بشقاب پرنده ها این قابلیت را دارند که همه جا باشند.

این عکس نمایش می دهد که بشقاب پرنده ها به تهران هم رفته اند

(عکس زیر از نمایی از تهران و به همراه بشقاب پرنده )

عکس زیر نمایش میدهد که در اطراف خورشید هم  حرکت می کنند

(عکس ها از تلسکوپ هاول)

 

عکس های از قبیل این عکس نمایان می کنند که در زمان های گذشته موجودات فضایی به زمین می آمدند

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهتاب

[هیپنوتیزم] منم آدم فضایی ام[نیشخند]