در ژاپن

وزیر دفاع ژاپن معتقد است که «بشقاب پرنده»ها خیلی خوب هم وجود دارند و نیروهای ژاپنی باید بتوانند هر وقت سروکله آنها پیدا شد، خیلی زود وارد عمل شوند!
«شیگرو ایشیبا» از حزب لیبرال دموکرات می گوید: «هیچ چیزی وجود ندارد که به ما اجازه دهد وجود اشیای پرنده ناشناس و یا شکلی از زندگی را که این اشیا را کنترل می کند، نفی کنیم!» و البته، توضیح هم می دهد که این نظرش کاملا شخصی است اما، باز می گوید که قصد دارد تحقیق کند و ببیند که نیروهای دفاعی کشورش در صورت پیدا شدن سروکله بشقاب پرنده ها چه جور واکنشی نشان می دهند! و تعجب هم می کند که چطور در مجموعه فیلم های «گودزیلا» نیروهای دفاعی بسیج می شوند، اما هیچ اقدامی در جهت اینکه «کادری قانونی» درست شود تا در صورت حمله «غیرزمینی»ها عمل کند، انجام نگرفته است! جالب اینجاست که این حرف های جناب وزیر دفاع درست دو روز بعد از حرفهای غیرمنتظره «نوبوتا ماچیمورا»، مرد شماره2 و سخنگوی دولت ژاپن زده شده که در جواب یکی از سناتورها می گفت کاملا هم اطمینان دارد که بشقاب پرنده ها وجود دارند! و تازه، این «نظر شخصی» اش هم نیست، بلکه شورای وزیران در قطعنامه ای رسمی وجود اشیای پرنده ناشناس را که از فضا می آیند، تایید کرده است.

منبع:kayhannews.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید