واسطه احضار ارواح «مدیوم» Medium

واسطه احضار ارواح «مدیوم» Medium
مدیوم کسی است که این توانایی خدادادی را دارد که فرکانس های بیشتری را از ماوراءالطبیعه دریافت کند در نتیجه قادر به دیدن، شنیدن و احساس کردن ارواح ابعاد دیگر است که در فرکانس های بالاتر از زمین می باشند. یک «مدیوم» قادر است نقش «رابط» یا پیام آور را بین انسان ها و دنیای ارواح داشته باشد. این افراد نیروی فوق العاده ای دارند، روح، این نیرو و انرژی مدیوم را به کار می گیرد و به شکل های مختلف ارتباط برقرار می کند. استفاده کردن از این انرژی، نیاز به تمرین دارد، روح هر چه بیشتر این کار را انجام دهد مسلط تر می شود. وقتی که ارتباط برقرار شد مدیوم به حالت خلسه می افتد و هیچ چیز را نمی فهمد، بعد از به هوش آمدن نیز چیزی یادش نمی آید. «روح» می تواند از طریق نیروی مدیوم، انرژی صوتی ایجاد کند و بدون اینکه از وسیله ای استفاده کند تولید صدا کند و یا با تغییر حالت به صدایی که تا حدی شبیه صدای فرد زنده است تجسم پیدا کند.
انواع مدیوم ها:
مدیوم های بینا: این مدیوم ها می توانند ارواح را رویت کنند. هرچند تصورمی کنند که با چشم فیزیکی ارواح را می بینند اما این دید، یک دید کاملا باطنی است به همین دلیل این رویت با چشمان بسته نیز امکان پذیر است. حتی افراد نابینا هم این توانایی را دارند و می توانند ارواح را به وضوح و کامل ببینند. مدیوم های بینا خود دو نوع اند: یا در حالت طبیعی و بیداری میتوانند ارواح را ببینند و یا در حالتی نزدیک به خلسه. با این حال مدیوم های بینای نوع اول بسیار نادرند! میتوان گفت دیدن خواب مردگان نوعی حالت مدیومی است که برای افراد بسیاری اتفاق می افتد! باید توجه داشت رویت تصادفی واشتباهی ارواح آشنا توسط افرادی که کسانی را از دست داده اند نمی توان حالت مدیومی در نظر گرفت چرا که یک مدیوم بینا باید توانایی دیدن ارواح غریبه را نیز داشته باشد! بعضی مدیوم های بینا تنها ارواح مورد تقاضا را می بینند در حالی که برخی تمام ارواح در حال تردد را مشاهده می کنند.
مدیوم های شنوا: اینگونه مدیوم ها گفتار ارواح را می شنوند. گاهی اوقات صدائی است که در ذهن و وجودشان طنین انداز می شود و اوقات دیگر صدائی مانند صدای انسان زنده است که واضح و روشن از خارج به گوششان می رسد. مدیومهای شنوا می توانند مستقیما با ارواح گفتگو کنند و با بعضی از ارواح که سابقه ارتباط دارند بلافاصله از لحن صدا، هویتشان را تشخیص می دهند. افراد دیگر هم از طریق مدیوم های شنوا می توانند با آشنایان روحی ارتباط یابند و در اینصورت مدیوم، واسطه مکالمه آنها خواهد بود.
مدیوم های گویا : مدیوم های گویا معمولا بدون اینکه به گفتارشان توجهی داشته باشند سخن می گویند و غالبا مطالبی بر زبان می آورند که بسیار دور از افکار و معلوماتشان بوده و حتی گاهی خارج از حدود ادراکشان می باشد. این مدیومها با آنکه به هنگام بیداری و در حال طبیعی سخن می گویند اما موضوع گفتارشان را به ندرت به خاطر می سپارند. زبان و حنجره این مدیومها به هنگام ارتباط تحت اختیار روح قرار می گیرند و اشخاص ثالث هم ممکن است از آن طریق با موجودات عالم نامرئی تبادل افکار کنند. حالت بی خبری همیشه در مدیومهای گویا جنبه ی مطلق ندارد و افرادی از آنها، گاه در لحظه ادای سخن از طریق الهام و شهود، به گفتارشان توجه پیدا می کنند. این مورد هم تنوعی از حالات مدیوم است.
مدیوم های حساس: مدیوم حساس کسی را گویند که حضور ارواح را به طریقی نامعین احساس نماید و گاه چنان است که گویی ارواح دست و پای مدیوم را آهسته لمس می کنند. بعضی اوقات این حساسیت در پی عادت به قدری حاد می شود که مدیوم علاوه بر تشخیص ارواحی که در مجاورتش هستند حتی هویت آنها را هم گاهی میتواند عنوان کند. مجاورت یک روح پیشرفته در مدیومهای حساس همیشه نوعی احساس مطبوع و ملایم به وجود می آورد. در صورتی که ارواح عقب مانده اثری نامطبوع می بخشند که احیانا مدیوم را ناراحت و نگران می سازد.
/ 1 نظر / 95 بازدید
بهار

من یه مدیومم می تونم روح خیلی هل رو ببینم و گا هی که قادر به دیدنشون نیستم صداشون رو میشنوم مادرم به من گفته نباید اجازه بدم روح کسی به بدنم نزدیک بشه چون تسخیر مشم اگه در این باره مطلبی دارید بهم معرفی کنید و اگه مدیوم دیگه ایی رو می شناسید میخوام بهم معرفی کنید باز به وبتون سرمیزنم ممنون